CAT | ESP

Institut d’Estudis Nord-Americans


Cursos d’anglès


cursos-angles-nens-joves-ien

Cursos d’anglès per a nens i joves


L’objectiu del programa Junior/Teen és proporcionar als alumnes un ensenyament d’anglès que els permeti comunicar-se en aquesta llengua tant de forma oral com escrita. Per això, a classe donem molta importància a la comprensió i l’expressió orals, tot i que treballem les quatre competències bàsiques de l’aprenentatge d’un idioma: Speaking (expressió oral), Listening (comprensió oral), Reading (comprensió escrita) i Writing (expressió escrita). Les classes són dinàmiques i participatives per aprender l’anglès a a través de la pràctica.

Llegir més

cursos-angles-ADULTS-ien

Cursos d’anglès per adults


El Programa d’Adults proporciona als alumnes les habilitats productives de comunicació i de expressió oral i escrita, i els coneixements gramaticals en anglès, necessaris dins els àmbits professional, acadèmic, social i cultural.

El Programa consta de 10 nivells equivalents als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): Beginner (A1.1), Elementary (A1.2/A2.1), Pre-Intermediate (A2.2), Low Intermediate (B1.1), Intermediate (B1.2), Upper-Intermediate (B2.1), Pre-Advanced (B2.2), Advanced (C1.1), Pre-Proficiency (C1.2) i Proficiency (C2). 

Llegir més

cursos-angles-professional-ien

Professional English


L’objectiu del Professional English Program és dissenyar i impartir cursos d’anglès, amb un alt nivell de qualitat, que satisfacin les necessitats particulars dels alumnes dins el món professional i empresarial i que, al mateix temps, obtinguin el màxim rendiment a la seva inversió en formació.

Per tal d’assolir els objectius i satisfer les necessitats dels clients i alumnes, oferim: cursos i serveis a mida per al client particular o empresa i cursos de Business English estructurats per trimestres.

Llegir més

cursos-teacher-training-ien-barcelona

Teacher Training


El propòsit d’aquests cursos és proveir els professors d’idees pràctiques i activitats que augmentin les habilitats de comprensió oral dels seus alumnes i que alhora generin conversa a les classes.

Durant els cursos es treballa amb activitats d’enfocament interdisciplinari, amb la representació d’històries, la utilització de cançons i de ritmes per treballar la pronúncia, visuals (il·lustracions i dibuixos), jocs i s’observa l’alumne com a font d’activitats. Els professors acaben el curs amb una gran quantitat de material, activitats didàctiques, un ampli ventall d’idees pràctiques i una bibliografia detallada. Estan indicats especialment per a professors amb menys de cinc anys d’experiència.

Llegir més

Cursos d’anglès


NENS I JOVES (DE 3 A 17 ANYS)

Cursos d’anglès per a nens i joves


L’objectiu del programa Junior/Teen és proporcionar als alumnes un ensenyament d’anglès que els permeti comunicar-se en aquesta llengua tant de forma oral com escrita. Per això, a classe donem molta importància a la comprensió i l’expressió orals, tot i que treballem les quatre competències bàsiques de l’aprenentatge d’un idioma: Speaking (expressió oral), Listening (comprensió oral), Reading (comprensió escrita) i Writing (expressió escrita). Les classes són dinàmiques i participatives per aprender l’anglès a a través de la pràctica.

Llegir més

cursos-angles-nens-joves-ien

ANGLÈS PER ADULTS

Cursos d’anglès per adults


El Programa d’Adults proporciona als alumnes les habilitats productives de comunicació i de expressió oral i escrita, i els coneixements gramaticals en anglès, necessaris dins els àmbits professional, acadèmic, social i cultural.

El Programa consta de 10 nivells equivalents als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): Beginner (A1.1), Elementary (A1.2/A2.1), Pre-Intermediate (B2.2), Low-Intermediate (B1.1), Intermediate (B1.2), Upper-Intermediate (B2.1), Pre-Advanced (B2.2), Advanced (C1.1) i Proficiency (c2).

Llegir més

cursos-angles-ADULTS-ien

PROFESSIONAL ENGLISH

Professional English


L’objectiu del Professional English Program és dissenyar i impartir cursos d’anglès, amb un alt nivell de qualitat, que satisfacin les necessitats particulars dels alumnes dins el món professional i empresarial i que, al mateix temps, obtinguin el màxim rendiment a la seva inversió en formació.

Per tal d’assolir els objectius i satisfer les necessitats dels clients i alumnes, oferim: cursos i serveis a mida per al client particular o empresa i cursos de Business English estructurats per trimestres.

Llegir més

cursos-angles-professional-ien

TEACHER TRAINING

Teacher Training


El propòsit d’aquests cursos és proveir els professors d’idees pràctiques i activitats que augmentin les habilitats de comprensió oral dels seus alumnes i que alhora generin conversa a les classes.

Durant els cursos es treballa amb activitats d’enfocament interdisciplinari, amb la representació d’històries, la utilització de cançons i de ritmes per treballar la pronúncia, visuals (il·lustracions i dibuixos), jocs i s’observa l’alumne com a font d’activitats. Els professors acaben el curs amb una gran quantitat de material, activitats didàctiques, un ampli ventall d’idees pràctiques i una bibliografia detallada. Estan indicats especialment per a professors amb menys de cinc anys d’experiència.

Llegir més

cursos-teacher-training-ien-barcelona

Sellos_CATC_TOEFL_RGBSellos_CATC_TOEIC_RGB

Logo OTE - Approved Test Centre (3)

logo cambridge web pag ppal 1


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110