CAT | ESP

Test Preparation Courses


TOEFL Exam Practice (IBT)


Curs multimèdia de preparació per a l’examen TOEFL (IBT). Consisteix en 40 hores, aproximadament, de pràctiques on-line (tant es poden cursar a l’IEN com des de casa), més 10 sessions de mitja hora (5 hores) de classe “face to face” presencial (tutories particulars amb professor) destinades a la pràctica oral. El termini màxim de curs amb assistència del professorat de l’IEN són 10 setmanes, tot i que els materials on-line són vàlids durant un any des del moment de l’activació del compte de cada alumne. El curs inclou la correcció de 10 redaccions i l’accés a material complementari per reforçar o practicar les diferents àrees de l’examen. (El cost de la llicència d’ús del material on-line no s’inclou en el preu del curs.)

- Nivell mínim recomanat: Low Intermediate 3

TOEIC  Exam Practice 


Curs multimèdia de preparació per a l’examen TOEIC, nivells B1, B2 i C1 MECR. Consisteix en 20 hores, aproximadament, de pràctiques on-line, més 10 sessions de mitja hora (5 hores) de classe “face to face” presencial (tutories particulars amb professor) destinades a la pràctica oral. El termini màxim de curs amb assistència del professorat de l’IEN són 10 setmanes. El curs inclou la correcció de 10 redaccions i l’accés a material complementari per reforçar o practicar les diferents àrees de l’examen. (El cost de la llicència d’ús del material on-line no s’inclou en el preu del curs.)

- Nivell mínim recomanat: Low Intermediate 3

First Certificate Exam Preparation  (Cambridge University)


Curs multimèdia de preparació per a l’examen FCE (nivell B-2) Consisteix en 6 hores, aproximadament, de pràctiques on-line (tant es poden cursar a l’IEN com des de casa), més 10 sessions de mitja hora (5 hores) de classe “face to face” (tutories particulars amb professor) destinades a la pràctica oral. El termini màxim del curs amb assistència del professorat de l’IEN és de 10 setmanes, tot i que els materials on-line són vàlids durant un any des del moment de l’activació del compte de cada alumne. El curs inclou la correcció de 12 redaccions. (El cost de la llicència d’ús del material on-line no s’inclou en el preu del curs.)

El material en línia inclou més de 100 recursos per practicar la gramàtica, el vocabulari, la comprensió oral, la destresa escrita i l’ús de l’anglès, i està dissenyat per ajudar l’alumne a entendre el format de l’examen per tal de desenvolupar estratègies específiques a l’hora d’abordar-lo.

 - Nivell mínim recomanat: Upper-Intermediate 3

Cambridge-Michigan Language Assessments Exam Preparation Boosters


Competency ECCE Booster (nivell B-2): 

Curs multimèdia de preparació d’aquest examen. Consisteix en 10 hores, aproximadament, de pràctiques on-line (tant es poden cursar a l’IEN com des de casa), més 4 sessions de mitja hora (2 hores) de classe “face to face” (tutories particulars amb professor).

- Nivell mínim recomanat: Upper-Intermediate 3

Proficiency ECPE Booster (nivell C-2):

Curs multimèdia de preparació d’aquest examen. Consisteix en 10 hores, aproximadament, de pràctiques on-line (tant es poden cursar a l’IEN com des de casa), més 4 sessions de mitja hora (2 hores) de classe “face to face” (tutories particulars amb professor).

- Nivell mínim recomanat: Proficiency 3


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110