CAT | ESP

Anglès per a nens i joves


Cursos d’anglès per nens i adolescents des dels 3 fins els 17 anys. Classes dividides per edats i coneixements. Classes participatives i dinàmiques. Continguts adients a les edats dels alumnes. Professorat especialitzat en l’ensenyament d’anglès. Certificats de les Universitats d’Oxford, Cambridge i Michigan.

Programa

L’objectiu del programa Junior / Teen és proporcionar als alumnes un ensenyament d’anglès que els permeti comunicar-se en aquesta llengua tant de forma oral com escrita. Per això, a classe, donem molta importància a la comprensió i expressió orals, tot i que treballem les quatre competències bàsiques de l’aprenentatge d’un idioma:

 • Speaking (expressió oral)
 • Listening (comprensió oral)
 • Reading (comprensió escrita)
 • Writing (expressió escrita)

Llegir més

Cursos

Els cursos del Programa Junior/Teen estan dissenyats perquè l’alumne faci tot un nivell en un any acadèmic, d’octubre a juny. NIVELLS:

 • VERY YOUNG LEARNERS
 • YOUNG LEARNERS
 • JUNIOR i TEEN BASIC
 • TEEN PRE-INTERMEDIATE
 • TEEN INTERMEDIATE
 • TEEN UPPER-INTERMEDIATE
 • TEEN ADVANCED (30 hores trimestrals)
 • TEEN PROFICIENCY (30 hores trimestrals)

Els cursos del Programa Junior/Teen estan dissenyats perquè l’alumne faci tot un nivell en un any acadèmicd’octubre a juny, tot i que se segueix un sistema de programació i avaluació trimestral, els alumnes continuen en el mateix grup durant tot l’any. D’altra banda, es poden incorporar alumnes nous al començament de cada trimestre.

També s’ofereixen cursos intensius d’estiu.

Llegir més

Cursos Especials

FUNCTIONAL B2 LEVEL (Upper-intermediate, de 13 a 18 anys)

CLASSES DE REFORÇ MULTIMÈDIA: TUTORIALS 

SUMMER PROGRAM

 • DISCOVERY WEEKS
 • JUNIOR THEMATIC COURSES
 • TEEN LEVEL COURSES

Llegir més

Com matricular-se

QUÈ CAL FER PER MATRICULAR-SE

És molt important matricular-se tan aviat com sigui possible per tal de no quedar-se sense plaça o perquè es pugui formar el grup amb el mínim d’alumnes abans que comencin les classes.

· Nous alumnes

Els nous alumnes, entre els 3 i els 11 anys es matriculen directament en el curs que els correspon per edat. Els alumnes entre els 12, o fets dins l’any natural, i els 17 anys amb coneixements d’anglès han de fer la prova de nivell per tal de determinar el mòdul de curs corresponent.

· Antics alumnes

Si fa més d’un any natural que no estudieu a l’Institut Nord-americà, heu de fer la prova de nivell per assignar-vos el mòdul més adient. Si fa menys d’un any natural, us podeu matricular al curs que us correspongui.

Llegir més

Calendari cursos i matrícules

Consulta aqui el calendari de cursos i matrícules.

Horaris

Disposem d’una ampla graella d’horaris. Consulta aqui les diferents opcions per a cada edat.

Preus

DEDUCCIONS SOBRE LES TARIFES

 • Antics alumnes exempts de l’import de 1a. inscripció.
 • 6% de descompte addicional, en la modalitat de pagament:

- 2 membres de la mateixa unitat familiar, matriculats a la vegada.
- Alumnes acreditats oficialment com a família nombrosa.

Només es té opció a una d’aquestes deduccions i no es poden acumular entre elles.

FORMES DE PAGAMENT El pagament de la matrícula i/o del curs s’ha de fer en el moment de matricular-se, com la primera quota dels pagaments finançats o mensuals:

 • Mitjançant càrrec o domiciliació bancària al seu compte (cada rebut retornat tindrà, afegides, unes despeses bancàries a càrrec de l’alumne)
 • Mitjançant un xec nominatiu a favor de l’Institut d’Estudis Nord-americans (IEN).
 • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Consultar taula de preus

Informació General

LLIBRES DE TEXT


Els llibres de text que es fan servir a les classes del Programa Junior/Teen no estan inclosos en el preu del curs.

NORMES GENERALS


 • L’hora de classe té una durada mínima de 50 minuts.
 • Les classes poden començar com a màxim 10 minuts més tard de l’hora indicada per tal de facilitar l’arribada a l’aula, tant del professorat com de l’alumnat, excepte les classes de dissabte al matí, del primer torn horari, que comencen a l’hora en punt (9.30 h) i poden acabar com a màxim 10 minuts abans (11.20 h),
 • Les classes tenen un nombre limitat d’alumnes, que és de 14 en tots els nivells. En els nivells Very Young Learners el límit és de 10 i 12 alumnes en funció de les edats. En alguns casos el límit d’alumnes pot variar lleugerament.
 • L’Institut Nord-americà es reserva el dret de designar o de canviar el professor del curs segons les necessitats del Centre, encara que el curs hagi començat.
 • Es poden cancel·lar els horaris que no reuneixin el mínim de 6 alumnes. En aquest cas, als alumnes matriculats en un curs cancel·lat per l’Institut Nord-americà se’ls retornarà l’import abonat.
 • L’Institut Nord-americà retindrà una quantitat de l’import del curs per a despeses administratives als alumnes que anul·lin la matrícula abans del primer dia de classe.
 • Els rebuts domiciliats que siguin retornats del banc tindran, afegides, unes despesses bancàries a càrrec de l’alumne.
 • Una vegada començades les classes no es retornarà l’import de la matrícula ni el del curs, encara que l’alumne es matriculi després del primer dia de classe o no hagi assistit a cap classe.
 • Passades dues setmanes des de la data de matriculació d’un alumne, no es podran fer reclamacions sobre drets i devolucions de matrícules, altes o baixes, encara que l’alumne no hagi assistit a les classes, tant en cursos presencials com cursos multimèdia.
 • Els cursos multimèdia tenen una durada determinada en funció del curs triat. Després d’aquest termini, no es té dret a cap reclamació sobre les hores no realitzades.

Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110