CAT | ESP

Com matricular-se


QUÈ CAL FER PER MATRICULAR-SE

És molt important matricular-se tan aviat com sigui possible per tal de no quedar-se sense plaça o perquè es pugui formar el grup amb el mínim d’alumnes abans que comencin les classes.

· Nous alumnes

Els nous alumnes, entre els 3 i els 11 anys es matriculen directament en el curs que els correspon per edat. Els alumnes entre els 12 , o fets dins l’any natural, i els 17 anys amb coneixements d’anglès han de fer la prova de nivell per tal de determinar el mòdul de curs corresponent.

 · Antics alumnes

Si fa més d’un any natural que no estudieu a l’Institut Nord-americà, heu de fer la prova de nivell per assignar-vos el mòdul més adient. Si fa menys d’un any natural, us podeu matricular al curs que us correspongui.

CALENDARI CURSOS I MATRÍCULES

Consulta aqui el calendari de cursos i matrícules.

PROVES DE NIVELL GRATUÏTES ON-LINE I PRESENCIALS

prova-de-nivelL-on-line-ien-barcelonaAquestes proves tenen una part escrita i una part oral. La part escrita es pot fer en línia a partir dels 12 anys, o fets dins l’any natural, des d’un ordinador personal obrint aquest enllaç i, una vegada finalitzada, es pot reservar hora per fer la part oral. Els alumnes que vulguin, poden fer la prova escrita i oral de forma presencial al nostre Centre en els horaris i les dates indicats dins l’apartat del calendari acadèmic.

PLANS DE MATRÍCULA

MATRÍCULA ANUAL D’OCTUBRE A JUNY


El programa d’estudis és anual; és a dir, que l’alumne es matricula per als tres trimestres de l’any acadèmic (octubre, gener i abril) que es faran obligatòriament de forma ininterrompuda. Aquest pla d’estudis te els següents avantatges:

  • Descomptes en el preu del curs (segons la modalitat de pagament escollida i al marge d’altres deduccions a les quals es pot tenir dret, com ara pla familiar, etc.);
  • Possibilitat de fer el pagament en quotes mensuals a través de l’IEN.
  • Matriculació automàtica de l’alumne en el mateix horari, curs següent, trimestre següent, sense fer cap gestió tret que l’alumne canviï les condicions d’estudi per: canvi d’horari, donar-se de baixa, curs diferent del programa, etc. En aquest cas, s’ha d’informar l’Administració Acadèmica abans del primer dia de matrícula per al trimestre següent (vegeu calendari de matrícules).

MATRÍCULA PER A UN SOL TRIMESTE


(Realitzant només un mòdul de 15, 20 o 30 hores de classe)

Les classes corresponen a un sol trimestre. Aquesta opció no té reserva de plaça per al trimestre següent. Si vol continuar, l’alumne (pares o tutors) haurà de formalitzar les gestions de matrícula en les dates indicades al calendari.

En aquest cas el pagament també es pot fer en tres quotes mensuals amb un recàrrec del 3% sobre el preu del trimestre.

MODALITATS DE PAGAMENT PER A MATRICULES ANUALS

Pagament al comptat, 6% de descompte


El pagament de la totalitat de l’import pels tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny) s’ha de fer en el moment de matricular-se.

Consulteu preus

Pagament trimestral, 4% de descompte


El pagament s’ha de fer obligatòriament, mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, el primer dia de matrícula de cada trimestre de l’any acadèmic. Els càrrecs a compte es rebaixaran de forma esglaonada: així el primer trimestre s’abona el 100% del preu; el segon, el 95%, i el tercer, el 90%, fins a l’abonament total del preu de l’any.

Consulteu preus

Pagament en quotes mensuals


Els alumnes s’han de matricular pels tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny). El pagament s’ha de fer en tres quotes mensuals del mateix import per a cada trimestre de l’any mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Els imports varien segons el trimestre, de tal manera que el primer té un recàrrec del 3% sobre la tarifa del curs; el segon trimestre no té recàrrec i el tercer té un 3 % de descompte. Els càrrecs s’efectuen a través de l’IEN i no d’una entitat financera (vegeu taula de tarifes).

Consulteu preus

HORARI DE MATRÍCULA

Per als cursos trimestrals:


  • De 10 h a 14.30 h i de 15.30 h a 20.30 h de dilluns a divendres.

Per als intensius d’estiu


  • Consulteu els horaris d’oficina de dilluns a divendres.

MATRÍCULA PER TELÈFON 93 240 28 50

Els alumnes que coneguin el nivell que els correspon es poden matricular i fer el pagament per telèfon, en horaris de matrícula, mitjançant targetes de crèdit o de dèbit o bé amb càrrec al seu compte bancari.

Telèfon 93 240 28 50


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110