CAT | ESP

Cursos per a nens i joves


Els cursos del Programa Junior/Teen estan dissenyats perquè l’alumne faci tot un nivell en un any acadèmic, d’octubre a juny, tot i que se segueix un sistema de programació i avaluació trimestral, els alumnes continuen en el mateix grup durant tot l’any. D’altra banda, es poden incorporar alumnes nous al començament de cada trimestre.

També s’ofereixen cursos intensius d’estiu.

Nivells

DE 3 A 5 ANYS: VERY YOUNG LEARNERS

Les classes són divertides i dinàmiques. Fem servir material propi creat a l’IEN per interessar els alumnes a través d’una història que van seguint durant tot l’any. Els protagonistes de la història han de resoldre problemes, conèixer gent, buscar coses, cantar cançons, etc. D’aquesta manera s’introdueixen el vocabulari i les estructures de forma natural.

  • Classes d’1,5 hores setmanals: 1 dia a la setmana, de 17.30 h a 19 h de dilluns a dijous (mínim 15 hores per trimestre).
  • Classes de 2 hores setmanals: 1 dia a la setmana. Tres opcions horàries: divendres tarda de 18 h  a 20 h; dissabte matí de 9.30 h a 11.30 h, o d’11.30 h a 13.30 h (mínim 20 hores per trimestre).
ESQUEMA CURSOS VERY YOUNG LEARNERS
CURSOS DE 15h. TRIMESTRE CURSOS DE 20h. TRIMESTRE
3 anys – 4 anys – 5 anys 4 anys – 5 anys

Consulteu horaris

A la Fun Zone farem activitats lúdiques, en anglès, pels més petits de la casa ( de 3 a 5 anys) tot explorant diferents contes, cançons, jocs, projectes artístics i experiments científics. Dedicarem temps a desenvolupar la psicomotricitat educativa i a conèixer millor el món que ens envolta mentre aprenem a treballar en equip.

  • Classes d’1,5 hores setmanals: 1 dia a la setmana, de 17.30 h a 19 h de dilluns a dijous (mínim 15 hores per trimestre).
  • Classes de 2 hores setmanals: 1 dia a la setmana. Tres opcions horàries: divendres tarda de 18 h  a 20 h; dissabte matí de 9.30 h a 11.30 h, o d’11.30 h a 13.30 h (mínim 20 hores per trimestre).

Consulteu horaris

DE 6 A 9 ANYS: YOUNG LEARNERS

Les classes de Kid de 6 a 9 anys són molt dinàmiques i el material és específic per a la seva edat i necessitats tant d’anglès com de desenvolupament (lectoescriptura). Fem servir material propi en el qual les unitats tracten temes apropiats a la seva edat i als seus interessos, des de la família o els superherois fins als Jocs Olímpics o la música.

Un cop acaben KID 9, els alumnes tenen l’opció de presentar-se a l’examen de MOVERS de Cambridge.

  • Classes de 2 hores setmanals: divendres tarda, de 18 h a 20 h; dissabtes matí, de 9.30 h  a 11.30 h, o d’11.30 h a 13.30 h (mínim 20 hores per trimestre).
  • Classes de 3 hores setmanals: dilluns i dimecres o dimarts i dijous, 1 hora i mitja per sessió, de 17.30 h a 19 h (mínim 30 hores per trimestre).
ESQUEMA CURSOS YOUNG LEARNERS
CURSOS DE 20h. TRIMESTRE CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
6 anys - 7 anys – 8 anys – 9 anys 6 anys – 7 anys – 8 anys – 9 anys

Consulteu horaris

DE 10 A 12 ANYS: JUNIOR 10 i JUNIOR 11

JUNIOR 10 i  JUNIOR 11 ( Nivell A-1 del MECR)

Seguim treballant la comprensió i l’expressió orals, però s’introdueixen les estructures gramaticals de forma més directa. Els materials són específics per a persones de la seva edat i encara són classes molt lúdiques.

  • Classes de 2 hores setmanals: divendres tarda, de 16 h a 18 h o de 18 h a 20 h; dissabtes matí, de 9.30 h a 11.30 h, o d’11.30 h a 13.30 h (mínim 20 hores per trimestre).
  • Classes de 3 hores setmanals: dilluns i dimecres o dimarts i dijous, 1 hora i mitja per sessió, de 17.30 h a 19 h.(mínim 30 hores per trimestre).
ESQUEMA CURSOS JUNIOR
CURSOS DE 20h. TRIMESTRE CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
JUNIOR 10 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3
JUNIOR 11 1 – 2 – 3 4 – 5 – 6

Consulteu horaris

DE 12 A 17 ANYS: TEENS

En els cursos Teens les classes estan formades segons el nivell d’anglès dels alumnes i no per edats, en funció del resultat de la prova de nivell o dels estudis fets anteriorment a l’Institut Nord-americà. L’estructura i els continguts dels nivells són molt similars als del Programa General d’Adults.

  • Classes de 2 hores setmanals: dimecres tarda, de 15.30 h a 17.30 h; divendres tarda, de 16 h a 18 h o de 18 h a 20 h; dissabtes matí, de 9.30 h a 11.30 h, o d’11.30 h a 13.30 h (mínim 20 hores per trimestre).
  • Classes de 3 hores setmanals: dilluns i dimecres o dimarts i dijous, 1 hora i mitja diària. El més habitual és l’horari de 17.30 h a 19 h, però també s’ofereixen horaris de 14.30 h a 16 h, de 16 h a 17.30 h i de 19 h a 20.30 h (mínim 30 hores per trimestre).

TEEN BASIC LEVEL


( 60/90 hores lectives, nivell A-1 del MECR )

Aquest nivell, consta de tres mòduls per a alumnes que necessiten aprendre el vocabulari i les estructures bàsiques de l’anglès.

ESQUEMA CURSOS TEEN BASIC LEVEL
CURSOS DE 20h. TRIMESTRE CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
1 – 2 – 3 1 – 2 – 3

Consulteu horaris

TEEN PRE-INTERMEDIATE LEVEL


(180 hores lectives; nivell A-2 del MECR)

En aquest nivell s’aprenen estructures més complexes que requereixen una maduresa lingüística prou amplia per expressar-se correctament en situacions quotidianes.

ESQUEMA CURSOS TEEN PRE-INTERMEDIATE LEVEL
CURSOS DE 20h. TRIMESTRE CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
MÒDULS A 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3
MÒDULS B 1 – 2 – 3 4 – 5 – 6
MÒDULS C 1 – 2 – 3

Consulteu horaris

TEEN INTERMEDIATE LEVEL


(180 hores lectives; nivell B-1 del MECR)

Les estructures gramaticals són més complexes que en cursos anteriors i es requereix una capacitat més alta de lectura i d’escriptura. La part oral, doncs, també es complica i els alumnes han de demostrar que poden utilitzar totes aquestes estructures a l’hora de comunicar-se.

En acabar el nivell Intermediate 3 o B3, els alumnes tenen l’opció de fer un curs de preparació per l’examen Preliminary de Cambridge o presentar-se als exàmens d’Oxford (demaneu més informació a l’oficina Junior/Teen).

ESQUEMA CURSOS TEEN INTERMEDIATE LEVEL
CURSOS DE 20h. TRIMESTRE CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
MÒDULS A 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3
MÒDULS B 1 – 2 – 3 4 – 5 – 6
MÒDULS C 1 – 2 – 3

Consulteu horaris

TEEN UPPER-INTERMEDIATE LEVEL


(180 hores lectives; nivell B-2 del MECR)

Els continguts dels cursos reflecteixen la maduresa lingüística dels alumnes amb estructures encara més complexes i formals. El nivell de comprensió i d’expressió oral és més exigent i han de demostrar les seves habilitats en una gran varietat de temes i situacions.

En acabar el nivell Upper-Intermediate 3 o B3, els alumnes tenen l’opció de fer un curs de preparació per l’examen First de Cambridge o presentar-se als exàmens d’Oxford (demaneu més informació a l’oficina Junior/Teen).

ESQUEMA CURSOS TEEN UPPER-INTERMEDIATE LEVEL
CURSOS DE 20h. TRIMESTRE CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
MÒDULS A 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3
MÒDULS B 1 – 2 – 3 4 – 5 – 6
MÒDULS C 1 – 2 – 3

Consulteu horaris

TEEN ADVANCED LEVEL


(180 hores lectives; nivell C-1del MECR)

Aquest nivell consolida les habilitats lingüístiques de fluïdesa, expressió i comprensió orals i escrites. Tot i que les estructures ja s’han introduït en cursos anteriors, encara s’han de treballar per poder utilitzar-les de forma correcta oralment i poder expressar-se sense problemes en anglès.

En acabar el nivell Advanced 3, els alumnes tenen l’opció de fer un curs de preparació per l’examen Advanced de Cambridge (demaneu més informació a l’oficina Junior/Teen).

ESQUEMA CURSOS TEEN ADVANCED LEVEL
CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
1 – 2 – 3
4 – 5 – 6

Consulteu horaris

TEEN PROFICIENCY LEVEL


(90 hores lectives; nivell C-2del MECR)

Aquest nivell consolida les habilitats lingüístiques de fluïdesa, expressió i comprensió orals i escrites.

ESQUEMA CURSOS TEEN PROFICIENCY LEVEL
CURSOS DE 30h. TRIMESTRE
1 – 2 – 3

Consulteu horaris

Esquema dels cursos

CURSOS DE 15 HORES AL TRIMESTRE – 1,5 hores setmanals
VERY YOUNG LEARNERS 3 anys – 4 anys – 5 anys
CURSOS DE 20 HORES AL TRIMESTRE – 2 hores setmanals
VERY YOUNG LEARNERS
4 anys – 5 anys
YOUNG LEARNERS
6 anys – 7 anys – 8 anys – 9 anys
JUNIORS de 10 a 12 anys
JUNIOR 10 1-2-3
JUNIOR 11 1-2-3
JUNIOR BASIC Mòduls C 1-2-3
TEENS de 12 a 17 anys
TEEN BASIC 1-2-3
TEEN PRE-INTERMEDIATE Mòduls A 1-2-3
Mòduls B 1-2-3
Mòduls C 1-2-3
TEEN INTERMEDIATE Mòduls A 1-2-3
Mòduls B 1-2-3
Mòduls C 1-2-3
TEEN UPPER-INTERMEDIATE Mòduls A 1-2-3
Mòduls B 1-2-3
Mòduls C 1-2-3
CURSOS DE 30 HORES AL TRIMESTRE – 3 hores setmanals
YOUNG LEARNERS
6 anys - 7 anys – 8 anys – 9 anys
JUNIORS de 10 a 12 anys
JUNIOR 10 1-2-3
JUNIOR 11 1-2-3
TEENS de 12 a 17 anys
TEEN BASIC 1-2-3
TEEN PRE-INTERMEDIATE 1-2-3
4-5-6
TEEN INTERMEDIATE 1-2-3
4-5-6
TEEN UPPER-INTERMEDIATE 1-2-3
4-5-6
TEEN ADVANCED 1-2-3
4-5-6
TEEN PROFICIENCY 1-2-3


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110