CAT | ESP

Anglès per adults


PROGRAMA

El Programa d’Adults proporciona als alumnes les habilitats productives de comunicació i expressió oral i escrita, i els coneixements gramaticals en anglès, necessaris dins dels àmbits professional, acadèmic, social i cultural.

El Programa 2018-2019 consta de 10 nivells equivalents als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): Beginner (A-1.1), Elementary (A-1.2/A-2.1), Pre-Intermediate (A-2.2), Low Intermediate (B-1.1), Intermediate (B-1.2), Upper-Intermediate (B-2.1), Pre-Advanced (B-2.2), Advanced (C-1.1), Pre-Proficiency (C-1.2) i Proficiency (C-2). Consulteu l’esquema del Programa.

Llegir més

CURSOS

El nostre Pla d’Estudis està dissenyat perquè l’alumne pugui fer cursos durant tot l’any acadèmic d’octubre a juny, tot i que segueix un sistema d’avaluació trimestral. D’altra banda s’hi poden incorporar alumnes al començament de cada trimestre.

El nivell acadèmic es manté durant un any natural. Passat aquest temps s’ha de fer una prova de nivell.

Llegir més

LET’S SPEAK!

COFFEE WITH ENGLISH

Practica el teu speaking prenent-te un cafè a la nostra cafeteria amb un grup reduït, en un ambient distes i dinàmic.

Classes d’una hora a la setmana impartides per professors nadius titulats.

BEER&SODA IN ENGLISH

Classes de conversa en anglès més lúdiques i socials.

1 hora a la setmana.

Llegir més

PREPARATORIS D’EXÀMENS I CERTIFICATS

logos exams web 2017-18 webL’IEN és centre oficial pels exàmens d’Oxford, TOEIC i Michigan, i seu autoritzada per presentar-se als exàmens oficials de Cambridge. També som Centre Oficial Preparatori per a aquest exàmens.

Llegir més

ENGLISH ON-LINE

El English on-line és un programa multimèdia d’anglès que compta amb el suport d’un professor per aclarir qualsevol dubte i amb tutories particulars programades per a cada alumne (Face to Face). El programa permet l’assistència oberta i flexible a l’aula multimèdia i ofereix també la modalitat on-line, per a alguns dels cursos. S’ofereixen diferents tipus de cursos, que tenen un termini de temps per finalitzar-se, i que s’adapten a les necessitats dels alumnes.

Llegir més

COM MATRICULAR-SE

QUÈ CAL FER PER MATRICULAR-SE

És molt important matricular-se tan aviat com sigui possible per tal de no quedar-se sense plaça o perquè es pugui formar el grup amb el mínim d’alumnes abans que comencin les classes.

No obstant això, els alumnes que es matriculin als cursos multimèdia que no estiguin subjectes a reforços addicionals a les classes, es poden incorporar en qualsevol moment, per tant no tenen unes dates fixes de matrícula.

Llegir més

CALENDARI CURSOS I MATRÍCULES

Consulta aqui el calendari de cursos i matrícules.

HORARIS

Disposem d’una amplia graella d’horaris per als nostres alumnes segons edats i nivells.

Podeu consultar aqui les diferents possibilitats

PREUS

DEDUCCIONS SOBRE LES TARIFES

 • Antics alumnes exempts de l’import de 1a. inscripció.
 • 6% de descompte addicional, a la modalitat de pagament:

- 2 membres de la mateixa unitat familiar, matriculats a la vegada.
- Alumnes acreditats oficialment com a família nombrosa.
- Alumnes més grans de 65 anys o jubilats acreditats.
- Alumnes que, en el moment de matricular-se, estiguin a l’atur i donats d’alta al SOC.

Només es té opció a una d’aquestes deduccions i no es poden acumular entre elles.

FORMES DE PAGAMENT

El pagament de la matrícula i/o del curs s’ha de fer en el moment de matricular-se, com també la primera quota dels pagaments finançats o mensuals:

 • Mitjançant càrrec o domiciliació bancària al compte (cada rebut retornat tindrà, afegides, unes despeses bancàries a càrrec de l’alumne);
 • Mitjançant un xec nominatiu a favor de l’Institut d’Estudis Nord-americans (IEN);
 • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Consultar taula de preus

INFORMACIÓ GENERAL

Estem molt interessats en el progrés de cada alumne. Per això, si tens qualsevol dubte o consulta sobre els teus estudis d’anglès, vine a parlar amb els coordinadors o el responsable del Programa d’Adults.

LLIBRES DE TEXT


Els llibres de text o altres materials didàctics que es fan servir tant a les classes presencials com a les classes multimèdia no s’inclouen en el preu del curs; tampoc no s’inclouen les llicències d’ús dels materials en línia dels cursos TOEFL (IBT), TOEIC i First Certificate Exam de multimèdia.

NORMES GENERALS


 • L’hora de classe té una durada mínima de 50 minuts.
 • Les classes poden començar com a màxim 10 minuts més tard de l’hora indicada per tal de facilitar l’arribada a l’aula, tant del professorat com de l’alumnat.
 • Les classes tenen un nombre limitat d’alumnes de 14 en tots els nivells. En alguns casos el límit d’alumnes pot variar lleugerament.
 • L’Institut Nord-americà es reserva el dret de designar o de canviar el professor segons les necessitats del Centre encara que el curs hagi començat.
 • Es poden cancel·lar els horaris que no reuneixin un mínim de 6 alumnes. En aquest cas, als alumnes matriculats en un curs cancel·lat per l’Institut Nord-americà se’ls retornarà l’import abonat.
 • L’Institut Nord-americà retindrà una quantitat de l’import del curs per a despeses administratives als alumnes que anul·lin la matrícula abans del primer dia de classe.
 • Els rebuts domiciliats que siguin retornats del banc tindran, afegides, unes despesses bancàries a càrrec de l’alumne.
 • Una vegada començades les classes no es retornarà l’import de la matrícula ni el del curs, encara que l’alumne es matriculi després del primer dia de classe o no hagi assistit a cap classe.
 • Passades dues setmanes des de la data de matriculació d’un alumne, no es poden fer reclamacions sobre drets i devolucions de matrícules, altes o baixes, encara que l’alumne no hagi assistit a les classes, tant en cursos presencials com cursos multimèdia.
 • Els cursos multimèdia tenen una durada determinada en funció del curs triat. Després d’aquest termini, no es té dret a cap reclamació sobre les hores no realitzades.
 • Es alumnes que es matriculin en un curs del Programa Multimèdia s’han de posar en contacte amb els coordinadors d’aquest Programa durant els 5 primers dies hàbils després d’haver fet la matrícula per tal d’establir les condicions i el pla d’estudis particulars.

Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110