CAT | ESP

Cursos d’anglès per adults


El nostre Pla d’Estudis està dissenyat perquè l’alumne pugui fer cursos durant tot l’any acadèmic sense interrupció i amb una dedicació normal o intensiva.

També li permet acomodar el ritme d’aprenentatge d’anglès a altres activitats professionals o acadèmiques, fent un parèntesi sense matricular-se en algun trimestre, i tornar després mantenint el nivell acadèmic durant un any natural. Passat aquest temps, hauria de fer una prova de nivell.

CURSOS DEL PROGRAMA GENERAL


Els cursos estàndard tenen una durada mínima de 30 hores cadascun i es poden fer en les modalitats següents:

Cursos normal trimestrals
(3 hores setmanals)


  • Dos dies de classe: 1 hora i mitja per sessió (dilluns-dimecres / dimarts-dijous).
  • Un dia de classe: 3 hores (divendres tarda / dissabtes matí).

CURSOS SEMIPRESENCIALS


Cursos semipresencials de 12 hores de classe en grup, més 35 hores d’estudi en línia tutoritzat, que ofereix als alumnes accés en línea als materials de curs.

Classes presencials grupals en sessions d’una hora i mitja setmanal de 19.30 a 21 h.

CURSOS INTENSIUS


Cursos intensius d’estiu

  • Juliol: Classes de 2 hores diàries de dilluns a dijous (8 hores setmanals).
  • Setembre: Classes de 2 hores diàries de dilluns a divendres (10 hores setmanals).

Academic English


BEGINNER (nivell A-1.1 del MERC)

BEGINNER – 3 mòduls 


L’alumne pot entendre instruccions i preguntes senzilles i seguir indicacions curtes. Pot utilitzar expresssions quotidianes suficients com per satisfer necessitats del dia a dia; com per exemple, presentar-se un mateix o a una altra persona, o formular i respondre preguntes d’informació personal.

Consultar horaris

ELEMENTARY (nivell A-1.2 / A-2.1 del MECR)

ELEMENTARY – 3 mòduls 


L’alumne pot entendre i desenvolupar-se bé en diàlegs senzills i habituals sense gaire esforç. Pot entendre i usar expressions quotidianes que tractin sobre necessitats concretes i senzilles del dia a dia, com ara informació personal i familiar bàsica, anar a comprar, geografia i localització, ocupació.

Consultar horaris

PRE-INTERMEDIATE (nivell A-2 del MERC)

PRE-INTERMEDIATE – 3 mòduls


L’alumne pot entendre informació directa i real sobre la vida quotidiana, temes sobre treball o estudis, i pot identificar tant missatges generals com específics. Pot expressar-se, de forma limitada, dins d’un context que li sigui familiar i es pot desenvolupar, de forma general, amb informació que no li sigui habitual. També és capaç de resoldre la majoria de situacions que es poden donar quan es viatja a llocs on es parla anglès.

Consultar horaris

LOW INTERMEDIATE (nivell B-1.1 del MECR)

LOW INTERMEDIATE – 3 mòduls 


L’alumne pot entendre informació directa i real sobre la vida quotidiana, temes sobre treball o estudis, i pot identificar tant missatges generals com específics. Pot expressar-se, de forma limitada, dins d’un context que li sigui familiar i es pot desenvolupar, de forma general, amb informació que no li sigui habitual. També és capaç de resoldre la majoria de situacions que es poden donar quan es viatja a llocs on es parla anglès.

Consultar horaris

INTERMEDIATE (nivell B-1.2 del MECR)

INTERMEDIATE – 3 mòduls 


L’alumne por entendre els punts principals de l’anglès oral, relacionat amb aspectes que li siguin familiars i quotidians. Pot seguir una conferència, discurs o xerrada dins el seu propi àmbit, sempre que els temes en qüestió li siguin coneguts i l’argumentació sigui directa, clara i organitzada.L’alumne té capacitat per expressar-se dins una determinada gama de temes, proporcionar informació veraç i explicar experiències pròpies, parlar de les seves expectatives i metes personals i
donar raonaments i explicacions de forma general.

Consultar horaris

UPPER-INTERMEDIATE (nivell B-2.1 del MECR)

UPPER-INTERMEDIATE – 3 mòduls


L’alumne pot entendre, amb detall, el que se li diu en un anglès estàndard. Pot seguir una conferència, discurs o xerrada dins el seu àmbit, si està exposada amb claredat. Pot entendre la major part dels programes de ràdio o d’altres materials de so gravat o radiat en un anglès estàndard. Així mateix, pot identificar tant l’estat d’ànim com el to del locutor. Pot fer una exposició oral clara sobre temes que li siguin coneguts i respondre a preguntes predictibles i de fets reals.
L’alumne pot mantenir una conversa dins un rang acceptablement ampli, com ara experiències personals, laborals i sobre l’actualitat.
En aquest nivell els alumnes poden fer la preparació per als exàmens FCE de Cambridge i ECCE de Michigan.

Consultar horaris

PRE-ADVANCED ( nivell B-2.2 del MECR)

PRE-ADVANCED – 3 Mòduls 


L’alumne pot seguir un discurs extens de línia argumental complexa, sempre que el tema li sigui raonablement conegut i el sentit de la xerrada estigui clarament definit per l’orador. Pot comprendre les idees principals d’una conversa complexa, tant en temes concrets com abstractes que es desenvolupin en un anglès estàndard, inclosos arguments tècnics del seu propi camp d’especialització. L’alumne pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, i pot interactuar amb persones de llengua anglesa.
En finalitzar el nivell els alumnes poden sol·licitar el diploma de l’IEN que acredita el nivell B2 del MECR. En aquest nivell els alumnes poden fer el curs preparatori de TOEFL.

Consultar horaris

ADVANCED (nivell C-1.1 del MECR)

ADVANCED – 3 Mòduls


L’alumne pot comunicar-se posant especial èmfasi en fer-ho adequadament, en termes d’idoneïtat, amb sentit i capacitat per desenvolupar-se en temes amb els quals no estigui familiaritzat. Pot seguir un discurs extens, fins i tot encara que no estigui clarament exposat i en el qual la correlació d’idees es faci només de forma implícita i no d’una forma explícitament manifesta.
En aquest nivell els alumnes poden preparar-se per a l’examen CAE de Cambridge.

Consultar horaris

PRE-PROFICIENCY (nivell C-1.2 del MECR)

PRE-PROFICIENCY – 3 mòduls 


L’alumne pot mantenir i participar en una conversa real entre persones de llengua anglesa. Pot comprendre prou per seguir un discurs extens sobre temes abstractes i complexos, més enllà del seu propi camp de coneixement. Pot entendre una àmplia gama de material d’àudio gravat, reconeixent el mínim detall, incloent-hi actituds implícites de relacions entre els parlants.
En finalitzar el nivell els alumnes poden sol·licitar el diploma de l’IEN que acredita el nivell C1 del MECR.

Consultar horaris

PROFICIENCY (nivell C-2 del MECR)

PROFICIENCY – 3 mòduls


L’alumne té la capacitat per tractar temes de nivell acadèmic, o intel·lectualment exigents, com també per fer ús de l’anglès de forma efectiva amb un nivell d’execució que, en certs aspectes, pot ser més avançat que el d’un angloparlant mitjà. L’alumne pot fer una ullada a un text buscant informació rellevant i treure la idea principal del text, llegint gairebé tan ràpid com un nadiu d’anglès. Pot seguir conferències sobre temes especialitzats i presentacions en les quals es faci servir un alt grau de llenguatge col·loquial, regional o terminologia de l’anglès amb la qual no estigui familiaritzat.
En finalitzar el nivell els alumnes poden sol·licitar el diploma de l’IEN que acredita el nivell C2 del MECR. En aquest nivell els alumnes poden preparar-se pels exàmens CPE de Cambridge i ECPE de Michigan.

Consultar horaris

Cursos especials


CURS SEMIPRESENCIAL

Cursos Semipresencials


Cursos de 12 hores de classe en grup, més 35 hores d’estudi en línia tutoritzat, que ofereix als alumnes accés en línea als materials de curs.

Classes presencials grupals en sessions d’una hora i mitja setmanal de 19.30 a 21 h.

Els cursos cursats en modalitat semipresencial equivalen als mòduls presencials del Programa d’Adults, per tant es pot realitzar la transició d’una modalitat a l’altre una vegada finalitzat el trimestre en curs.

Cursos de nivell Intermediate a nivell Advanced.

Cursos més econòmics.

Consultar horaris

FUNCTIONAL SPEAKING (Des de nivell BEGINNER fins a PROFICIENCY)

Functional Speaking


Són cursos de 30 o 15  hores lectives enfocats a la comunicació funcional, sobretot oral, en situacions quotidianes. S’adrecen als alumnes que volen aprendre anglès a un ritme personal, sense la rigidesa d’un sistema de classe convencional ni la pressió dels exàmens. Tenen un màxim de 12 alumnes per classe. No segueixen la dinàmica ni el currículum del Programa General.

Els cursos estan estructurats en  nivells, de 3 mòduls cadascun, des de Beginner fins al Proficiency.

S’ofereix a partir del mòdul Beginner-2 (inclòs).

Els cursos de 30 hores lectives trimestrals ( 3 h setmanals) es pot realizar els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous en horari de matins o tardes.

Els cursos de 15 hores lectives trimestrals ( 1.5 h setmanals) es pot realitzar els divendres o dissabtes matins o de dilluns a divendres en horari de tardes o nits.

Consultar horaris

LET’S SPEAK!

Let’s Speak!


Classes dinàmiques de conversa en anglès més lúdiques i socials; Coffee with English, Beer&Soda in English, entre d’altres.

Llegir més

CURSOS PREPARATORIS I EXÀMENS OFICIALS

Cursos preparatoris i exàmens oficials


Cursos especials per preparar els exàmens per acreditar oficialment el nivell d’anglès del MERC.

Exàmens de les Universitats d’Oxford, Cambridge, Michigan, TOEIC i TOEFL.

Llegir més

POST PROFICIENCY COURSES (Nivell mínim Proficiency 3)

Post Proficiency Courses


Aquests cursos, de nivell Proficiency, tracten sobre temes d’interès. Són per als alumnes que vulguin seguir perfeccionant l’anglès en un ambient més lúdic sense tenir la pressió de l’examen.

Consultar horaris

Intensius estiu 2018


INTENSIUS JULIOL I SETEMBRE

Cursos Generals

Els cursos d’estiu estan enfocats principalment per practicar i millorar les habilitats de Listening i Speaking dels alumnes. Es basen en la comunicació funcional, sobretot oral, en situacions quotidianes. Estan dirigits als alumnes que volen aprendre i millorar el seu anglès mitjançant la pràctica oral de conceptes estructurals ja coneguts. Aprenen a utilitzar amb major agilitat i eficàcia els seus coneixements i d’aquesta manera reforçar i avançar en la seva comunicació i comprensió oral. Els alumnes totalment principiants (Beginner 1) han de fer el curs en format multimèdia, Level Course.

Els cursos estan estructurats en nivells globals de Beginner fins a Proficiency.


Alumnes que vulguin avançar un nivell complet (3 mòduls)

En aquest cas han de matricular-se del Functional Level que els correspongui i dels tres Grammar Booster de aquest nivell en sistema on-line. Si superen satisfactòriament el curs de Functional i els tres Booster hauran superat el nivell corresponent. Tenen de termini els mesos de Juliol i Setembre. L’alumne ha de ser conscient que la càrrega de treball d’auto-estudi es important i la dedicació ha de ser alta per tal de poder superar tota la matèria.


Preparatoris d’examens


First Certificate in English (FCE) *


  • Nivell B-2 del MECR
  • Nivell superat: Upper-Intermediate 3

* També es pot fer on-line amb el Programa Multimèdia.

Certificate in Advanced English (CAE)


  • Nivell C-1 del MECR
  • Nivell superat: Advanced 3

Certificate of Proficiency in English (CPE)


  • Nivell C-2 del MECR
  • Nivell superat: Proficiency 3

TOEIC


Curs multimèdia de preparació per a l’examen TOEIC, nivells B1, B2 i C1Consisteix en 20 hores, aproximadament, de pràctiques on-linemés 10 sessions de mitja hora (5 hores) de classe “face to face” presencial (tutories particulars amb professor) destinades a la pràctica oral. El termini màxim de curs amb assistència del professorat de l’IEN són 10 setmanes. El curs inclou la correcció de 10 redaccions i l’accés a material complementari per reforçar o practicar les diferents àrees de l’examen. (El cost de la llicència d’ús del material on-line no s’inclou en el preu del curs.)

TOEFL


Curs de 30 hores de classe que treballa exhaustivament les estructures dels exàmens d’admissió a les universitats nord-americanes, i també dóna consells i estratègies per millorar la puntuació. També es pot fer on-line amb el Programa Multimèdia.

- Nivell superat: Pre-Advanced 3


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110