CAT | ESP

Preus dels cursos per l’any acadèmic 2017-2018


PREUS MATRÍCULA UN TRIMESTRE

CURSOS TOTAL TARIFA
1 TRIMESTRE NORMAL 1 mòdul
mínim 30 hores de classe
395 €
1 TRIMESTRE CURS SEMIPRESENCIAL1 mòdul
material online + 10.5 semipresencials
195 €
1 TRIMESTRE FUNCTIONAL ENGLISH 15H 1 mòdul
mínim 15 hores de classe
197,50 €
DRETS DE 1ª INSCRIPCIÓ (nous alumnes) 56 €

PLANS DE MATRÍCULA ANUAL 3 trimestres (Oct – Juny)

PLANS DE MATRÍCULA Classes de 3h. setmanals
3 TRIMESTRES
3 mòduls / mín. 90h.
d’octubre a juny
Condicions dels plans de matrícula anuals
3 trimestres
d’octubre a juny
TARIFA ANUAL
sense descomptes
1.185 € Preu global dels tres trimestres.
ÚNIC PAGAMENT
6% de descompte
1.113,90 € El pagament de la totalitat dels tres trimestres,
s’ha de fer en el moment de matricular-se
PAGAMENT TRIMESTRAL
4% de descompte*
1er trimestre Domiciliació bancària.* el descompte s’aplicarà de forma progressiva
a cada trimestre.
1er 0% – 2on 4% – 3er – 8%
395 €
2on trimestre
379,20 €
3er trimestre
363,40 €
PAGAMENT MENSUAL
sense recàrrec final*
1er trimestre

Domiciliaciò bancària.

* 1er trimestre: 3% de recàrrec.
2on trimestre: sense recàrrec.
3er trimestre: 3% de descompte.

3 quotes de 135,62 €
2on trimestre
3 quotes de 131,67€
3er trimestre
3 quotes de 127,72 €

PREUS CURSOS D’ESTIU 2017

CURSOS TOTAL TARIFA
SUMMER FUNCTIONAL ENGLISH 30 hores de classe 389 €
GRAMMAR BOOSTER 20 hores multimèdia 210 € *
DRETS DE 1ª INSCRIPCIÓ (nous alumnes) 56 €

(*) Els alumnes que vulguin fer un nivell complet tenen un 50% de descompte en el preu dels Grammar Booster (mòdul 1, 2, 3) si es matriculen conjuntament amb el Summer Functional English.

Descomptes cursos d’estiu juliol i/o setembre


Alumnes actuals:
Obtindràs un 10% de descompte en els cursos intensius de juliol i/o setembre, si has fet algun curs del Programa General durant l’any acadèmic 2016/17 a l’IEN.

El descompte de l’intensiu d’estiu no és acumulable a d’altres descomptes als que es tingui dret, excepte en el cas de les deduccions del 6% addicional sobre tarifes.

Nous i antics alumnes:
Descompte del 50% en el preu del curs intensiu de setembre si et matricules a la vegada als cursos intensius de juliol i setembre.
No s’aplica el 10% de descompte de juliol ni les deduccions del 6% addicional sobre tarifes.

PREUS CURSOS MULTIMÈDIA

TARIFAS CURSOS MULTIMÈDIA TOTAL TARIFA
GRAMMAR BOOSTERS (*) 20 h. Multimèdia 210 € €
LISTENING BOOSTERS (*) 15 h. Multimèdia 210 € €
WRITING BOOSTERS (*) 10 h. Multimèdia 150 € €
SPEAKING BOOSTERS (**) 10 h. Tutoria individual 465 € €
LEVEL COURSE 35h. Multimèdia amb 7,5h. de tutoria presencial 438 € €
TOEFL EXAM PRACTICE (IBT) Preparació on-line per l’exàmen amb 5 h. de tutoria presencial 412 €€
FIRST CERTIFICATE EXAM PREP.Preparació on-line per l’exàmen amb 5 h. de tutoria presencial i correcció de redaccions. 412  €€
TOEIC EXAM PRACTICE Preparació on-line per l’exàmen amb 5h. de tutoria presencial i correcció de redaccions. 412  €€
ECCE / ECPE EXAM PREP. BOOSTERS (Competency i Proficiency Univ. Michigan)10 h. Multimèdia més 2 h. Tutoria cadascú 222 € €
Drets de 1ª Inscripció (Nous alumnes) 56 € €

(*) Alumnes amb nota final de RG, RL, RW, tenen un 50% de descompte en el preu del booter multimèdia, si es matriculen a la vegada en el mòdul corresponent del Programa General.

(**) Alumnes amb nota final RS, tenen un 40% de descompte en el preu del booter, si es matriculen a la vegada en el mòdul corresponent del Programa General.

DEDUCCIONS SOBRE LES TARIFES

  • Antics alumnes exempts de l’import de 1a. inscripció.
  •  6% de descompte addicional, a la modalitat de pagament per a:

- 2 membres de la mateixa unitat familiar, matriculats a la vegada.
- Alumnes acreditats oficialment com a família nombrosa.
- Per alumnas més grans de 65 anys o jubilats acreditats.
- Alumnes que en el moment de matricular-se estiguin a l’atur i donats d’alta al SOC.

Només es té opció a una d’aquestes deduccions i no es poden acumular entre elles.

DESCOMPTES ESPECIALS

  • Alumnes amb nota final de RG, RL, RW, tenen un 50% de descompte en el preu del booster multimèdia, si es matriculen a la vegada en el mòdul corresponen del Programa General.
  • Alumnes amb una nota final de RS, tenen un 40% de descompte en el preu del booter, si es matriculen a la vegada en el mòdul corresponent del Programa General.

FORMES DE PAGAMENT

El pagament de la matrícula i/o del curs s’efectua en el moment de matricular-se, així com la primera quota dels pagaments finançats o mensuals:

  • Mitjançant càrrec o domiciliació bancària al seu compte (cada rebut retornat tindrà, afegides, unes despeses bancàries a càrrec de l’alumne)
  • Mitjançant un xec nominatiu a favor de l’Institut d’Estudis Nord-americans (IEN).
  • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit.


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110