CAT | ESP

Programa


El Programa d’Adults proporciona als alumnes les habilitats productives de comunicació i de comprensió oral i escrita, i els coneixements gramaticals en anglès, necessaris dins els àmbits professional, acadèmic, social i cultural.

El Nostre Programa consta de 10 nivells equivalents als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): Beginner (A-1.1), Elementary (A-1.2/A-2.1), Pre-Intermediate (A-2.2), Low Intermediate (B-1.1), Intermediate (B-1.2), Upper-Intermediate (B-2.1), Pre-Advanced (B-2.2), Advanced (C-1.1), Pre-Proficiency (C-1.2) i Proficiency (C-2).

Copia de Cuadro cursos folleto adultos 2015 web 1-1

En tots els nivells, es treballen les àrees necessàries per a l’aprenentatge d’un idioma: Speaking (expressió oral), Listening (comprensió oral), Grammar Structures (estructures gramaticals), Reading (comprensió escrita) i Writing (expressió escrita).

Per aconseguir aquests objectius, el nostre professorat, format per professionals altament qualificats i amb experiència en l’ensenyament de l’anglès, basa la seva metodologia en la interacció oral a classe entre el professor i els alumnes, que és la forma més personalitzada, directa, ràpida i eficaç d’aprenentatge d’una llengua. Les classes tenen un nombre limitat d’alumnes, són dinàmiques i participatives i els alumnes tenen un mateix nivell de coneixements per facilitar una evolució uniforme.

A més de la seva aportació, el professor utilitza llibres de text i materials audiovisuals (pissarres digitals interactives) per facilitar els progressos dels alumnes i estimular-los a establir una comunicació real a l’aula.

Els estudis que es fan al nostre Centre segueixen les estructures, continguts i habilitats lingüístiques dels nivells que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge de les llengües (MECR). Que es el marc preferent fixat per la Generalitat de Catalunya i les Universitats per acreditarels coneixements d’anglès dels alumnes.


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110