CAT | ESP

Business English


BUSINESS ENGLISH

L’objectiu del Professional English Program és dissenyar i impartir cursos d’anglès, amb un alt nivell de qualitat, que satisfacin les necessitats particulars dels alumnes dins el món professional i empresarial i que, al mateix temps, obtinguin el màxim rendiment a la seva inversió en formació.

Per tal d’assolir els objectius i satisfer les necessitats dels clients i alumnes, oferim: cursos i serveis a mida per al client particular o empresa i cursos de Business English estructurats per trimestres.

Llegir més

CURSOS I SERVEIS A MIDA

Classes dissenyades sobre la base d’una anàlisi prèvia, en la qual s’examinen en profunditat les necessitats dels clients. A partir d’aquesta anàlisi, es dissenya el programa que impartirà professional qualificat.

El Programa d’Anglès per a Professionals manté un seguiment continu i minuciós del client, avalua individualment cada alumne per tal de garantir els objectius que cal assolir en cada moment.

La durada i el calendari, i també l’horari de qualsevol tipus de curs, es fixa segons les necessitats del client.

Les classes poden ser a l’empresa o al nostre centre; en grups o “one to one”. Els cursos poden ser des de classes d’anglès general per a tots els nivells (Beginner fins a Proficiency) com cursos especialitzats de Business English, entre altres.

Llegir més

BUSINESS ENGLISH COURSES

Aquest programa ofereix cursos especials, de diferents nivells d’anglès, per al món empresarial i professional. Els cursos són trimestrals de 30 hores de durada i preparen els alumnes per participar i comunicar-se en anglès amb èxit en situacions diverses com ara reunions, negocis i presentacions.

Llegir més

COM MATRICULAR-SE

Les empreses o els clients particulars que vulguin fer cursos a mida, en grups o individualment s’han de posar en contacte directament amb el departament Professional English Program: per telèfon, trucant al 93 240 51 10 o per e-mail, escrivint a professionalprogram@ien.es.

Els alumnes que es vulguin matricular en un curs trimestral de Business English de 30 hores de classe a la seu de l’IEN han de fer una prova de nivell per tal de conèixer-ne el nivell si són alumnes nous o antics alumnes que fa més d’un any que no estudien a l’IEN.

Una vegada finalitzada la prova ja es poden matricular, durant les dates de matrícula, al curs de Business English adient al seu nivell.

Llegir més

HORARIS

Els horaris dels cursos a mida per a empreses o clients particulars es tracten directament amb el client.

Per als cursos trimestrals de Business English a l’IEN les classes poden ser:

· Dos dies de classe: 1 hora i mitja per sessió (dilluns-dimecres / dimarts-dijous).

Llegir més

PREUS

Els preus dels cursos a mida per a empreses o clients particulars es tracten directament amb el client.

Per als cursos trimestrals de Business English a l’IEN el preu és el d’un curs trimestral de 30 hores de classe.

Consulteu aqui la taula de preus

INFORMACIÓ GENERAL

LLIBRES DE TEXT


Els llibres de text o altres materials didàctics que es fan servir tant a les classes presencials com a les classes multimèdia no s’inclouen en el preu del curs; tampoc no s’inclouen les llicències d’ús dels materials en línia dels cursos TOEFL (IBT), TOEIC i First Certificate Exam de multimèdia.

NORMES GENERALS


 • L’hora de classe té una durada mínima de 50 minuts.
 • Les classes poden començar com a màxim 10 minuts més tard de l’hora indicada per tal de facilitar l’arribada a l’aula, tant del professorat com de l’alumnat.
 • Les classes tenen un nombre limitat d’alumnes de 14 en tots els nivells. En alguns casos el límit d’alumnes pot variar lleugerament.
 • L’Institut Nord-americà es reserva el dret de designar o de canviar el professor del curs segons les necessitats del Centre encara que el curs hagi començat.
 • Es poden cancel·lar els horaris que no reuneixin un mínim de 6 alumnes. En aquest cas, als alumnes matriculats en un curs cancel·lat per l’Institut Nord-americà se’ls retornarà l’import abonat.
 • L’Institut Nord-americà retindrà una quantitat de l’import del curs per a despeses administratives als alumnes que anul·lin la matrícula abans del primer dia de classe.
 • Els rebuts domiciliats que siguin retornats del banc tindrán, afegides, unes despesses bancàries a càrrec de l’alumne.
 • Una vegada començades les classes no es retornarà l’import de la matrícula ni el del curs, encara que l’alumne es matriculi després del primer dia de classe o no hagi assistit a cap classe.
 • Passades dues setmanes des de la data de matriculació d’un alumne, no es poden fer reclamacions sobre drets i devolucions de matrícules, altes o baixes, encara que l’alumne no hagi assistit a les classes, tant en cursos presencials com cursos multimèdia.
 • Els cursos multimèdia tenen una durada determinada en funció del curs triat. Després d’aquest termini, no es té dret a cap reclamació sobre les hores no realitzades.
 • Es alumnes que es matriculin en un curs del Programa Multimèdia s’han de posar en contacte amb els coordinadors d’aquest Programa durant els 5 primers dies hàbils després d’haver fet la matrícula per tal d’establir les condicions i el pla d’estudis particulars.

CALENDARI CURSOS I MATRÍCULES

Consulta aqui el calendari de cursos i matrícules.


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110