CAT | ESP

Cursos a mida


Classes dissenyades sobre la base d’una anàlisi prèvia, en la qual s’examinen en profunditat les necessitats dels clients. A partir d’aquesta anàlisi, es dissenya el programa que impartirà professional qualificat.

El Programa d’Anglès per a Professionals manté un seguiment continu i minuciós del client, avalua individualment cada alumne per tal de garantir els objectius que cal assolir en cada moment. 

La durada i el calendari, i també l’horari de qualsevol tipus de curs, es fixa segons les necessitats del client.

Les classes poden ser a l’empresa o al nostre centre; en grups o “one to one”. Els cursos poden ser des de classes d’anglès general per a tots els nivells (Basic fins a Proficiency) com cursos especialitzats de Business English, entre altres.

Alguns exemples d’altres cursos


Cursos d’immersió


Cursos destinats a aquelles persones que necessitin un reforç intens i ràpid, tant perquè han de marxar al cap de poc temps a un altre país a treballar com perquè només es disposa d’uns dies concrets per fer el reforç. Les classes es dissenyen a mida segons el nivell, el sector i les necessitats específiques del client i s’imparteixen o a la seu de l’Institut o a l’empresa.

Preparing for a job interview


Preparació per a una entrevista de treball en anglès

- Preparació de l’abans, el durant i el després d’una entrevista.
– Pràctica de tècniques específiques per a situacions particulars.

Preparing an effective CV/Resume


Confecció d’un Currículum en anglès

– Materials i pautes d’organització, format i redacció del currículum i cartes de presentació .
– Ajuda i correcció final del currículum i carta d’acompanyament de l’alumne.

Personnel selection and level tests


Formació del personal de Recursos Humans per avaluar el nivell de coneixement de llengües d’empleats potencials i preparació d’entrevistes adaptades al tipus d’empresa.

– Tècniques d’examen utilitzades per l’entrevistador i l’entrevistat.
– Pràctica de formulació i resposta de preguntes durant una entrevista.


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110