CAT | ESP

FAQ


• Com són els cursos?

Les classes d’anglès de l’Institut Nord-americà son impartides per a professors titulats i especialitzats en l’ensenyament de l’anglès com a llengua no nativa.

Les classes tenen un nombre limitat d’alumnes, són dinàmiques i participatives i els alumnes tenen un mateix nivell de coneixements per tal de facilitar una evolució uniforme.

La nostra experiència i dedicació en l’ensenyança de l’anglès durant més de 60 anys avalen el nostre mètode i programa d’estudis, i mostren la serietat i fiabilitat de l’Institut Nord-americà.


• Com és el Programa d’estudis?

El Programa 2018-2019 consta de 10 nivells equivalents als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): Beginner (A-1.1), Elementary (A-1.2/A-2.1), Pre-Intermediate (A-2.2), Low Intermediate (B-1.1), Intermediate (B-1.2), Upper-Intermediate (B-2.1), Pre-Advanced (B-2.2), Advanced (C-1.1), Pre-Proficiency (C-1.2) i Proficiency (C-2).

Al marge del Programa general d’adults existeixen cursos especials, com ara els Functional English, que són cursos de comunicació oral per a tots els nivells, cursos preparatoris d’exàmens de les universitats de Cambridge, i Michigan i convocatòries al examens d’Oxford, anglès per a professionals i empreses, cursos de negocis, cursos temàtics per nivells Proficiency, cursos per a professors, etc.

En el Programa General de Junior/Teen, per a nens i joves des dels 3 fins als 17 anys, els cursos estan estructurats per edats dels 3 fins als 11 anys, Very Young Learners, Young Learners i Juniors; i a partir dels 12 anys estan estructurats per nivells, semblant als adults.


• Com són els professors?

El professorat de l’Institut Nord-americà està format per professionals titulats, altament qualificats i amb experiència en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. El nostre centre aposta clarament per la relació professional entre el professor i l’alumne, això fa que el professorat estigui molt dedicat al progrés i evolució individual de l’alumne a la classe, així com a les activitats extra-acadèmiques.


• Estaré a la classe amb alumnes que tinguin un domini més gran de l’anglès que jo?

No. Els alumnes de cada classe tenen el mateix nivell de coneixements de l’anglès*. Cada alumne ha fet una prova de nivell per saber els seus coneixements de la llengua i  assignar-li així el nivell que millor s’adapti a les seves necessitats.

*excepte els nens de 3 a 11 anys que estan organitzats per cada edat


• Amb quina rapidesa aprendré anglès?

La gran majoria dels alumnes adults estudia un mòdul per trimestre, 30 hores lectives.

L’alumne va superant els diferents mòduls i nivells fins a arribar al grau de domini de l’anglès que necessiti.

Els alumnes del Programa Junior/Teen fan un nivell per any acadèmic.


• Com es desenvolupa una classe?

Tota la classe es fa en anglès, només puntualment i en nivells bàsics, el professor utilitzaria el castellà per explicar alguna cosa en benefici de la classe.

S’utilitzen llibres com pautes d’estudi i materials audiovisuals, per cobrir els temes del programa de cada nivell. Però l’esforç més gran és fa en la comunicació i comprensió oral. Existeix molta interacció entre el professor i els alumnes. S’expliquen els temes a tractar i es treballa sobre ells. Les classes tenen un alt component de conversa.


• Com veuré el meu progrés?

El professor realitza diferents avaluacions de l’alumne durant el trimestre per conèixer el seu progrés dins del curs i aconsellar-lo sobre el seu aprofitament.

Els cap de departament i coordinadors, tant d’adults com de Junior/Teen, estan disponibles per ajudar als alumnes i orientar-los en resoldre els seus dubtes.


• Quins horaris hi ha i com es poden fer les classes?

Els horaris de classe poden ser des de les 8 del matí fins a les 22h. de forma ininterrompuda de dilluns a divendres, i de 9 a 15h. el dissabte, encara que es poden organitzar altres horaris segons la demanda.

Els cursos estàndard tenen una durada  mínima de 30 hores cadascun, amb tres hores per setmana:

  • Dos dies de classe: 1 hora i mitja per sessió (dilluns/dimecres o dimarts/dijous).
  • Un dia de classe: divendres tarda o dissabtes al matí.

En el Programa Junior/Teen els horaris són complementaris als horaris escolars dels alumnes, estan estructurats en classes d’un dia a la setmana 1,5 o 2 hores; o dos dies 1,5 hores cada dia, 3 hores setmanals.

Els intensius d’estiu (juliol i setembre) són cursos de 30 hores, 2 hores diàries de dilluns a dijous al juliol i de dilluns a divendres al setembre. Es poden triar moltes combinacions de dies i horaris per realitzar els cursos.

En el Programa Jr/Teen també es poden fer horaris més intensius de 3 o 4 hores diàries i que acaben a mitjans de juliol.


• He d’anar sempre a la mateixa hora de classe?

Per a un aprofitament més gran, l’Institut Nord-americà s’estima més que sigui un mateix professor el que segueixi la seva evolució i, per la importància que li donem a la relació humana, que mantingui la continuïtat amb els seus companys de classe.

Per aquesta raó, l’assistència a les classes del mateix grup de dies i hores és essencial.

No obstant això, per motius de treball o estudi, un alumne podrà canviar durant el trimestre a un altre horari que s’adapti millor a les seves possibilitats, encara que no de forma itinerant.


• Com puc pagar els cursos?

Existeixen diferents modalitats de pagament i totes estan dirigides a facilitar la matrícula a l’alumne. Es pot realitzar el pagament domiciliat al seu compte, amb taló nominatiu a l’Institut Nord-americà, amb targeta o en efectiu. Es pot matricular personalment o per telèfon per un sol trimestre o per tot l’any acadèmic sense interrupció.

A més a més es poden obtenir diversos descomptes, si es fa la matrícula per tot l’any acadèmic sense interrupció (els tres trimestres), en diferents modalitats, com ara pagament únic per tot l’any, pagament trimestral domiciliat, o mensual domiciliat.


• Quins altres beneficis puc obtenir al matricular-me?

L’Institut Nord-americà és una Fundació privada sense afany de lucre que ofereix als seus alumnes, a més dels cursos d’anglès en el centre, els següents avantatges:

  • Activitats culturals i d’oci per als alumnes: cinema, col·loquis, concerts, vídeos, festes Nord-americanes, etc.
  • Avantatges acadèmics amb serveis complementaris als estudis d’anglès: tutories amb professors, aula multimèdia amb diferents productes d’aprenentatge, des d’un simple reforç gramatical fins a tot un programa d’anglès.

• Puc fraccionar el pagament en quotes mensuals?

Es pot fer el pagament en tres quotes mensuals del mateix import per a cada trimestre de l’any mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 

Els imports varien segons el trimestre, de tal manera que el primer té un recàrrec del 3% sobre la tarifa del curs; el segon trimestre no té recàrrec i el tercer té un 3% de descompte. Els càrrecs s’efectuen a través de l’IEN i no d’una entitat financera.


• Que són els Functional Speaking?

Els Functional Speaking són classes de conversa en les que es fomenta l’expressió i la comprensió oral a la vegada que no es descuida la gramàtica.

Són cursos dissenyats per adquirir una major fluïdesa i vocabulari.

Els cursos estan estructurats en 8 nivells de 3 mòduls cadascun, des de Beginner fins a Proficiency.

Els cursos són de tres hores setmanals, dilluns i dimecres o dimarts i dijous depenent del nivell.


• Que he de fer per tenir una titulació oficial?

Per tenir un títol oficial s’ha de fer l’examen oficial.

L’IEN és seu autoritzada per presentar-se als exàmens de les Universitats de Cambridge i Michigan.

D’altra banda els alumnes que volen fer els exàmens oficials d’Oxford University Press i/o TOEIC poden matricular-se directament al centre.

També és Centre reconegut per fer cursos preparatoris de tots els exàmens oficials, tant de Cambridge (PET,FCE,CAE,CPE) com de Michigan (ECCE,ECPE).

Els estudis que es fan al nostre Centre segueixen les estructures, continguts i habilitats lingüístiques dels nivells que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge de les llengües (MECR). Que és el marc referent fixat per la Generalitat de Catalunya i les Universitats per acreditar els coneixements d’anglès dels alumnes.Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110