CAT | ESP

Bases sorteig enquesta


Sorteig Resposta Alumnes sobre Enquesta Ensenyament d’Anglès


BASES DEL SORTEIG:


PRIMERA
– L’empresa Fundació Privada Institut d’Estudis Nord-americans, d’ara endavant Fundació IEN, amb domicili a Via augusta 123, 08006 de Barcelona, Espanya, organitza una acció promocional amb el sistema de sorteig aleatori dirigida a persones residents en territori espanyol.

SEGONA- Objectiu

La Fundació IEN organitza aquest sorteig amb l’objectiu d’incentivar la participació dels seus alumnes i pares d’alumnes a l’enquesta “Necessitats dels alumnes en l’ensenyament privat de l’anglès”.

TERCERA – Període de la promoció

Aquesta acció promocional romandrà activa per als usuaris que responguin l’enquesta entre els dies 15 de febrer i 28 de febrer del 2018. El sorteig es realitzarà el 15 de març de 2018 utilitzant la web de sorteig Sortea2.com.

QUARTA – Mecànica i forma de participació

Per participar és necessari respondre l’enquesta utilitzant el link personalitzat que rebran per e-mail.

Serà imprescindible emplenar tots els camps correctament per aconseguir participar. La Fundació IEN es reserva el dret a rebutjar algun registre de motu proprio i sense previ avís per semblar-li defectuós. Només es permetrà una participació per persona.

Entre tots els participants durant el període de la promoció es realitzarà el sorteig d’un mòdul d’anglès trimestral del Programa General de la Fundació IEN el dia 15 de març del 2018.

En cas que no es pugui contactar amb el guanyador, que rebutgi el premi o que en un període de 15 dies després de comunicar-li que ha resultat guanyador no respongui, es procedirà a contactar amb el suplent.

CINQUENA – Premis

El premi consisteix en un curs gratuït d’un mòdul d’anglès del Programa General de l’IEN durant el trimestre d’Abril a Juny de 2018. En el cas que l’alumne hagi abonat el trimestre amb anterioritat, se li reintegrarà l’import abonat prèviament. Aquest premi és personal i intransferible a l’alumne designat en l’enquesta. Aquest premi no és prorrogable a altres dates, ni es compensarà econòmicament en el cas de no realitzar-ho en les condicions i dates previstes.

SISENA – Comunicació al guanyador

En un període màxim d’una setmana després del sorteig es contactarà amb el guanyador mitjançant correu electrònic o telèfon. En cas que no respongui, es contactarà amb el primer suplent.

SETENA – Cancel·lació del sorteig

El sorteig no es podrà cancel·lar, una vegada iniciat el període de la promoció.

VUITENA – Publicitat

La Fundació IEN es reserva el dret a publicar el nom i/o la imatge del guanyador amb finalitats promocionals si així ho accepta el guanyador.

NOVENA – Acceptació de les bases

El mer fet de participar en el sorteig implica que l’usuari accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals.

A Barcelona, a 15 de febrer de 2018.

Bases participació sorteig


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110