CAT | ESP

Com matricular-se


Informació general


HORARI DE MATRÍCULA

Per als cursos trimestrals:


 • De 10 h a 14.30 h i de 15.30 h a 20.30 h
 • De dilluns a divendres.

Per als intensius d’estiu:


 • Consulteu els horaris d’oficina
 • De dilluns a divendres.

MATRÍCULA PER TELÈFON 93 240 28 50

Els alumnes que coneguin el nivell que els correspon, es poden matricular i fer el pagament per telèfon, en horaris de matrícula, mitjançant targetes de crèdit o dèbit, o amb un càrrec al seu compte bancari. Telèfon 93 240 28 50

HORARI DE LES CLASSES

Els horaris de les classes, en general i segons les combinacions de dies i hores programades, poden ser de 8 h a les 22 h, de forma ininterrompuda, de dilluns a divendres i els dissabtes al matí, de 9 h fins a 15 h.

Els horaris del Programa Junior/Teen són complementàris als horaris de les escoles o instituts.

Amb tot es poden oferir horaris més adients a les situacions particulars dels alumnes, mitjançant llistes d’espera o peticions de grups d’alumnes. Els horaris de classe per a cada trimestre s’indicaran al taulell d’horaris de la planta baixa i al web de l’Institut dins l’apartat Horaris dels Cursos, uns dies abans de les dates de matrícula.

NORMES GENERALS

 • L’hora de classe té una durada mínima de 50 minuts.
 • Les classes poden començar màxim 10 minuts més tard de l’hora indicada per tal de facilitar l’arribada a l’aula, tant del professorat com de l’alumnat. Les classes de dissabte al matí, del Programa Junior/Teen, del primer torn horari comencen a l’hora en punt (9.30 h) i poden acabar com a màxim 10 minuts abans (11.20 h)
 • Les classes tenen un nombre limitat d’alumnes de 14 en tots els nivells. En els nivells Very Young Learners el límit és de 10 o 12 alumnes en funció de l’edat. En alguns casos el límit d’alumnes pot variar lleugerament.
 • L’Institut Nord-americà es reserva el dret de designar o de canviar el professor del curs segons les necessitats del Centre, encara que el curs hagi començat.
 • Es poden cancel·lar els horaris que no reuneixin un mínim de 6 alumnes. En aquest cas, als alumnes matriculats en un curs cancel·lat per l’Institut Nord-americà se’ls retornarà l’import abonat.
 • L’Institut Nord-americà retindrà una quantitat de l’import del curs per a despeses administratives als alumnes que anul·lin la matrícula abans del primer dia de classe.
 • Els rebuts domiciliats que siguin retornats del banc tindran, afegides, unes despeses bancàries a càrrec de l’alumne.
 • Una vegada començades les classes no es retornarà l’import de la matrícula ni el del curs, encara que l’alumne es matriculi després del primer dia de classe o no hagi assistit a cap classe.
 • Passades dues setmanes des de la data de matriculació d’un alumne, no es poden fer reclamacions sobre drets i devolucions de matrícules, altes o baixes, encara que l’alumne no hagi assistit a les classes, tant en cursos presencials com cursos multimèdia.
 • Els cursos multimèdia tenen una durada determinada en funció del curs triat. Després d’aquest termini, no es té dret a cap reclamació sobre les hores no realitzades.
 • Es alumnes que es matriculin en un curs del Programa Multimèdia s’han de posar en contacte amb els coordinadors d’aquest Programa durant els 5 primers dies hàbils després d’haver fet la matrícula per tal d’establir les condicions i el pla d’estudis particulars.

LLIBRES DE TEXT

Els llibres de text o altres materials didàctics que es fan servir tant a les classes presencials com a les classes multimèdia no s’inclouen en el preu del curs; no s’inclouen tampoc les llicències d’ús dels materials en línia dels cursos TOEFL (IBT), TOEIC i First Certificate Exam de multimèdia.

Programa Junior/Teen


QUÈ CAL FER PER MATRICULAR-SE

És molt important matricular-se tan aviat com sigui possible per tal de no quedar-se sense plaça o perquè es pugui formar el grup amb el mínim d’alumnes abans que comencin les classes.

· Nous alumnes

Els nous alumnes, entre els 3 i els 11 anys s’han de matricular directament al curs que els correspon per edat. Els alumnes entre 12 , o fets dins l’any natural, i 17 anys amb coneixements d’anglès han de fer la prova de nivell per tal de determinar el mòdul de curs corresponent.

· Antics alumnes

Si fa més d’un any natural que no estudieu a l’IEN, heu de fer la prova de nivell per assignar-vos el mòdul de curs més adient. Si fa menys d’un any natural, us podeu matricular al curs que us correspongui.

PROVES DE NIVELL GRATUÏTES ON-LINE I PRESENCIALS

prova-de-nivelL-on-line-ien-barcelonaAquestes proves tenen una part escrita i una part oral. La part escrita es pot fer en línia a partir dels 12 anys, o fets dins l’any natural, des d’un ordinador personal obrint aquest enllaç , i una vegada finalitzada, es pot reservar hora per fer la part oral o es pot fer la prova escrita i oral de forma presencial al nostre Centre en els horaris i les dates indicats dins l’apartat del calendari acadèmic.

PLANS DE MATRÍCULA

MATRÍCULA ANUAL D’OCTUBRE A JUNY


El programa d’estudis és anual; és a dir, que l’alumne es matricula per als tres trimestres de l’any acadèmic (octubre, gener i abril) que s’han de fer obligatòriament de forma ininterrompuda. Aquest pla d’estudis té els avantatges següents:

 • Descomptes en el preu del curs (segons la modalitat de pagament escollida i al marge d’altres deduccions a les quals es pugui tenir dret, com ara pla familiar, etc);
 • Possibilitat de fer el pagament en quotes mensuals mitjançant l’IEN.
 • Matriculació automàtica de l’alumne en el mateix horari, curs següent, trimestre següent, sense fer cap gestió tret que l’alumne canviï les condicions d’estudi per: canvi d’horari, donar-se de baixa, curs diferent del programa, etc. En aquest cas, s’ha d’informar  l’Administració Acadèmica abans del primer dia de matrícula per al trimestre següent (vegeu calendari de matrícules).

MATRÍCULA PER A UN SOL TRIMESTE


(fent només un mòdul de 15, 20 o 30 hores de classe) Les classes corresponen a un sol trimestre. Aquesta opció no té reserva de plaça per al trimestre següent. Si vol continuar, l’alumne (pares o tutors) haurà de formalitzar les gestions de matrícula en les dates indicades al calendari. En aquest cas el pagament també es pot fer en tres quotes mensuals amb un recàrrec del 3% sobre el preu del trimestre.

MODALITATS DE PAGAMENT PER A MATRICULES ANUALS

Pagament al comptat, 6% de descompte


El pagament de la totalitat de l’import pels tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny) s’ha de fer en el moment de matricular-se.

Consulteu preus

Pagament trimestral, 4% de descompte


El pagament s’ha de fer obligatòriament, mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, el primer dia de matrícula de cada trimestre de l’any acadèmic. Els càrrecs a compte es rebaixaran de forma esglaonada, així el primer trimestre s’abona el 100% del preu, el segon, el 95%, i el tercer, el 90%, fins a l’abonament total del preu de l’any.

Consulteu preus

Pagament en quotes mensuals


Els alumnes s’han de matricular pels tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny). El pagament s’efectua en tres quotes mensuals del mateix import per a cada trimestre de l’any mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Els imports varien segons el trimestre, de tal manera que el primer té un recàrrec del 3% sobre la tarifa del curs; el segon trimestre no té recàrrec i el tercer té un 3 % de descompte. Els càrrecs s’efectuen a través de l’IEN i no d’una entitat financera (vegeu taula de tarifes).

Consulteu preus

PREUS

Consulteu aqui la taula de preus del curs.

DEDUCCIONS SOBRE LES TARIFES

 • Antics alumnes exempts de l’import de 1a. inscripció.
 • 6% de descompte addicional, a la modalitat de pagament:

- 2 membres de la mateixa unitat familiar, matriculats a la vegada. – Alumnes acreditats oficialment com a família nombrosa.

Només es té opció a una d’aquestes deduccions i no es poden acumular entre elles.

FORMES DE PAGAMENT

El pagament de la matrícula i/o del curs s’ha de fer en el moment de matricular-se, com també la primera quota dels pagaments finançats o mensuals:

 • Mitjançant càrrec o domiciliació bancària al propi compte (cada rebut retornat tindrà, afegides, unes despeses bancàries a càrrec de l’alumne)
 • Mitjançant un xec nominatiu a favor de l’Institut d’Estudis Nord-americans (IEN).
 • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

CALENDARI

Consulta aqui el CALENDARI del curs.

Programa Adults


QUÈ CAL FER PER MATRICULAR-SE

És molt important matricular-se tan aviat com sigui possible per tal de no quedar-se sense plaça o perquè es pugui formar el grup amb el mínim d’alumnes abans que comencin les classes.

No obstant, els alumnes que es matriculin en els cursos multimèdia que no estiguin subjectes a reforços addicionals a les classes, es poden incorporar en qualsevol moment, per tant no tenen unes dates fixes de matrícula.

· Nous alumnes

Els nous alumnes amb coneixements d’anglès han de fer la prova de nivell per determinar el curs que millor s’adapta als seus coneixements. Només cal portar el número del DNI (si no en teniu, us donarem un codi personal). Una vegada sapigueu el nivell, consulteu els diversos horaris que s’ofereixen per als cursos. Trieu el pla de cursos i la forma de pagament que vulgueu. El personal de matrícula us pot assessorar en els dubtes que tingueu.

· Antics alumnes

Si fa més d’un any natural que no estudieu a l’Institut Nord-americà, heu de fer la prova de nivell per assignar-vos el mòdul més adient. Si fa menys d’un any natural, us podeu matricular en el curs que us correspongui.

PROVES DE NIVELL GRATUÏTES ON-LINE I PRESENCIALS

prova-de-nivelL-on-line-ien-barcelonaAquestes proves tenen una part escrita i una part oral. La part escrita es pot fer en línia des d’un ordinador personal obrint aquest enllaç, i una vegada finalitzada, es pot reservar hora per fer la part oral. Els alumnes que vulguin poden fer la prova escrita i oral de forma presencial al nostre Centre en els horaris i les dates indicats dins l’apartat del calendari acadèmic.

PLANS DE MATRÍCULA

MATRÍCULA ANUAL D’OCTUBRE A JUNY


Les classes es fan durant els tres trimestres de l’any acadèmic, d’octubre a juny, de forma ininterrompuda. Aquesta modalitat té diversos avantatges:

· Descomptes en el preu del curs (segons la modalitat de pagament triada i al marge d’altres deduccions a les quals es pot tenir dret, com ara el pla familiar, etc.).

· Possibilitat de fer el pagament en quotes mensuals, a través de l’IEN.

· Matriculació automàtica de l’alumne en el mateix horari, curs següent, trimestre següent, sense fer cap gestió tret que l’alumne vulgui canviar les condicions d’estudi per: canvi d’horari, donar-se de baixa, curs diferent del programa, etc. En aquest cas, s’ha d’informar l’Administració Acadèmica abans del primer dia de matrícula per al trimestre següent (vegeu calendari de matrícules).

MATRÍCULA PER A UN SOL TRIMESTRE


Les classes corresponen a un sol trimestre (normal o intensiu) i són per a alumnes que volen fer un trimestre aïllat o que prefereixen renovar la matrícula, sense comprometre’s per als cursos següents de l’any acadèmic. Aquesta opció no té reserva de plaça per al trimestre següent. Si decideix continuar, l’alumne haurà de formalitzar les gestions de matrícula en les dates indicades al calendari.

En aquest cas els alumnes també poden fer el pagament en tres quotes mensuals amb un recàrrec del 3% sobre el preu del trimestre.

MODALITATS DE PAGAMENT PER A MATRICULES ANUALS

Pagament al comptat, 6% de descompte


El pagament de la totalitat de l’import per als tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny) s’ha de fer en el moment de matricular-se.

Consulteu preus

Pagament trimestral, 4% de descompte


El pagament s’ha de fer obligatòriament, mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, el primer dia de matrícula de cada trimestre de l’any acadèmic. Els càrrecs a compte es rebaixaran de forma esglaonada: així el primer trimestre s’abona el 100% del preu; el segon, el 95%, i el tercer, el 90%, fins a l’abonament total del preu de l’any.

Consulteu preus

Pagament en quotes mensuals


Els alumnes s’han de matricular per als tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny). El pagament s’ha de fer en tres quotes mensuals del mateix import per a cada trimestre de l’any mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Els imports varien segons el trimestre, de tal manera que el primer té un recàrrec del 3% sobre la tarifa del curs; el segon trimestre no té recàrrec i el tercer té un 3 % de descompte. Els càrrecs s’efectuen a través de l’IEN i no d’una entitat financera (vegeu taula de tarifes).

Consulteu preus

PREUS

Consulteu aqui la taula de preus del curs.

DEDUCCIONS SOBRE LES TARIFES

 • Antics alumnes exempts de l’import de 1a. inscripció.
 •  6% de descompte addicional, a la modalitat de pagament per a:

- 2 membres de la mateixa unitat familiar, matriculats a la vegada. – Alumnes acreditats oficialment com a família nombrosa. – Per alumnes més grans de 65 anys o jubilats acreditats. – Alumnes que en el moment de matricular-se estiguin a l’atur i donats d’alta al SOC.

 • Només es té opció a una d’aquestes deduccions i no es poden acumular entre elles.

FORMES DE PAGAMENT

El pagament de la matrícula i/o del curs s’efectua en el moment de matricular-se, així com la primera quota dels pagaments finançats o mensuals:

 • Mitjançant càrrec o domiciliació bancària al seu compte (cada rebut retornat tindrà, afegides, unes despeses bancàries a càrrec de l’alumne)
 • Mitjançant un xec nominatiu a favor de l’Institut d’Estudis Nord-americans (IEN).
 • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

CALENDARI

Consulta aqui el CALENDARI del curs.


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110