CAT | ESP

Cursos per a professors


Cursos reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

El propòsit d’aquests cursos és proveir els professors d’idees pràctiques i activitats que augmentin les habilitats de comprensió oral dels seus alumnes i que alhora generin conversa a les classes.

Durant els cursos es treballa amb activitats d’enfocament interdisciplinari, amb la representació d’històries, la utilització de cançons i de ritmes per treballar la pronúncia, visuals (il·lustracions i dibuixos), jocs i s’observa l’alumne com a font d’activitats. Els professors acaben el curs amb una gran quantitat de material, activitats didàctiques, un ampli ventall d’idees pràctiques i una  bibliografia detallada. Estan indicats especialment per a professors amb menys de cinc anys d’experiència.

  • Cursos trimestrals de 30 hores de classe.
  • Dos dies a la setmana d’1,5 hores (dilluns i dimecres, o dimarts i dijous) de 19 h a 20.30 h.
  • TEACHING VERY YOUNG LEARNERS (3-6 YEARS OLD) – Infantil
  • TEACHING YOUNG LEARNERS (7-10 YEARS OLD) – Primària
  • TEACHING SECONDARY (11-18 YEARS OLD) – Secundària

Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110