CAT | ESP

Business English


Aquest programa ofereix cursos especials, de diferents nivells d’anglès, per al món empresarial i professional. Els cursos són trimestrals de 30 hores de durada i preparen els alumnes per participar i comunicar-se en anglès amb èxit en situacions diverses com ara reunions, negocis i presentacions.

Aquests cursos s’ofereixen principalment a la seu de l’IEN, però també poden ser In Company (al domicili del client).

BUSINESS ENGLISH PROGRAM NIVELLS
BUSINESS CONVERSATION SERIES Intermediate
Advanced
SOCIAL CONVERSATION SERIES Intermediate
Advanced
BUSINESS COMMUNICATION SERIES Intermediate
PROFESSIONAL SKILLS Effective Meetings Upper-Intermediate
Effective Presentations
Negotiation Strategies
SEMINARIS FOR PROFESSIONALS (9 hores) Upper-Intermediate

Business English Courses


BUSINESS CONVERSATION SERIES

Intermediate Business Conversation 1/2/3


- Temes: El llenguatge per a viatges, contactes, cites · Descripció de productes i serveis · Reunions de negocis · Converses telefòniques · Presentacions i informes empresarials, etc.

- Nivell mínim requerit per a aquests cursos: Intermediate

 Advanced Business Conversation 1/2/3


- Temes: Finance · Production · Sales · Marketing Communication · Advertising · New Technologies

- Nivell mínim requerit per a aquests cursos: Advanced

SOCIAL CONVERSATION SERIES

Intermediate Social Conversation 1/2/3


- Temes: Making Small Talk · Changing the Subject · Keeping the Conversation Going · Ending a Conversation

- Nivell mínim requerit: Intermediate

Advanced Social Conversation 1/2/3


- Temes: How to Nuance your Remarks · Use of Humor to Break the Ice · Cultural Background to Understand Language · Authentic Expressions

- Nivell mínim requerit: Advanced

BUSINESS COMMUNICATION SERIES

Es practica tant l’anglès escrit (cartes, correu electrònic, redactar un CV, fax, etc.) com la fluïdesa en la comunicació oral (converses telefòniques, entrevistes de treball, etc.).

- Nivell mínim requerit: Intermediate

PROFESSIONAL SKILLS

Es basa en situacions concretes, té l’objectiu d’incrementar el domini de l’anglès i desenvolupar alhora habilitats pràctiques.

- Nivell recomanatUpper-Intermediate

Effective meetings


Tècniques per establir i defensar opinions · Expressar acords i desacords amb les opinions d’altres · Vocabulari utilitzat a les reunions · Pràctiques amb vídeo i simulacions

Effective presentations


El llenguatge utilitzat en la presentació de resultats · Iniciar i concloure una presentació · L’ús eficaç d’audiovisuals · Estratègies d’entonació i pronúncia en anglès

Negotiation strategies


Preparació i participació en negociacions · Les tècniques i el llenguatge de les negociaciones.

SEMINARS FOR PROFESSIONALS

Consisteixen en seminaris de fins a 9 hores de classe que es poden fer en una o diverses sessions on es treballen les diverses tècniques lingüístiques específiques dels temes següents: Socializing · Finance · Negotiations · Presentations · Advertising · Conference Attendance · Travel.

Per obtenir una informació més detallada sobre els seminaris, les classes particulars o els serveis que el departament ofereix, truqueu al 93 240 51 10, o envieu un e-mail a professionalprogram@ien.es del PROFESSIONAL ENGLISH PROGRAM.

 


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110